Εφαρμογή Albit στη ριζόσφαιρα

Επίδραση του Albit στη μικροβιακή κοινότητα

Αυξημένη γονιμότητα - υγιέστερα εδάφη

Έχει αποδειχθεί ότι το Albit επηρεάζει όχι μόνο τα φυτά, αλλά επίσης διεγείρει έμμεσα την ανάπτυξή τους επηρεάζοντας κατευθυντικά τη μικροβιακή κοινότητα τόσο των ριζών όσο και του εδάφους.
Οδηγεί στη μείωση του πλήθους των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών, στην ενίσχυση της τροφοδοσίας των φυτών με θρεπτικά συστατικά και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των θρεπτικών ουσιών από τις λιπάνσεις

Εφαρμογή Albit για την αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών

Η θετική επίδραση του Albit στα φυτά θα μπορούσε εν μέρει να εξηγηθεί από την έμμεση επίδραση στην κοινότητα του εδάφους. Το Albit εισέρχεται στο έδαφος κυρίως από τους επεξεργασμένους σπόρους ή τα ριζοποτίσματα και περιλαμβάνει αλλαγές στη λειτουργία της μικροχλωρίδας του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των μικροοργανισμών στη ριζόσφαιρα.

Διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή με Albit προκαλεί αλλαγές στη μικροβιακή κοινότητα της ριζόσφαιρας, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των παθογόνων μικροοργανισμών (π.χ. Fusarium) και την αύξηση της ποσότητας των ωφέλιμων βακτηρίων. Ευνοείται η ανάπτυξη αφθονίας μικροοργανισμών (Gliocladium, Sladosporium και Trichoderma), που αποτελούν ανταγωνιστές φυτοπαθογόνων παραγόντων. Μετά την εφαρμογή με Albit, ο αριθμός των Trichoderma και άλλων ανταγωνιστών μυκήτων του εδάφους αυξάνεται. Έτσι, η εφαρμογή Albit είναι ένας σημαντικός παράγοντας βιοδιεγερτικής δραστηριότητας παράλληλα με την ανοσοποίηση των φυτών.

Ο οικότοπος της ριζόσφαιρας

Σε σύγκριση με άλλους οικοτόπους, το έδαφος έχει μεγαλύτερη ποικιλία και αφθονία μικροοργανισμών. Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο ζωντανοί μικροοργανισμοί είναι σε κάθε γραμμάριο υγιούς γόνιμου εδάφους. Είναι μια τεράστια δύναμη, η οποία έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των φυτών.

Απαιτείται μόνο να «κατευθυνθεί» η ανάπτυξη των μικροοργανισμών του εδάφους σε «ευνοϊκή κατεύθυνση». Μύκητες, μερικά μικροφύκη και μια τεράστια ποικιλία των βακτηρίων, όπως τα γένη Bacillus, Pseudomonas, Klebsiella, Azotobacter, Beijerinckia, Clostridium, Arthrobacter, Flavobacterium, Aquaspirillum, Cellulomonas, Cytophaga, Mycobacterium, Derxia, Nocardia, Agromyces, Rhizobium, Agrobacterium κ.α. αναφέρονται σε μικροοργανισμούς του εδάφους.

Η πλειοψηφία των μικροοργανισμών του εδάφους επηρεάζει θετικά τα φυτά.

Η πλούσια βιοποικιλότητα και ο μεγάλος αριθμός μικροοργανισμών είναι τυπικοί για τη ριζόσφαιρα. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τις διακρίσεις της ριζόσφαιρας και άλλων τμημάτων του εδάφους είναι η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ μικροοργανισμών και φυτών. Η δραστηριότητα των φυτών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον μεταβολισμό των αερίων και του νερού, καθώς και τις συνθήκες τροφοδοσίας στο εσωτερικό της ριζόσφαιρας. Με τη σειρά τους, οι μικροοργανισμοί του εδάφους επηρεάζουν σημαντικά θετικά τα φυτά: παρέχουν φυσιολογικά ενεργές ενώσεις, βιταμίνες, σταθερό άζωτο (δέσμευση αζώτου), απελευθερώνουν φώσφορο, κάλιο και μικροστοιχεία από το εδαφος.

Υπολείμματα καλλιεργειών

Μεγάλη ποσότητα υπολειμμάτων των καλλιεργειών παραμένει στα χωράφια μετά τη συγκομιδή. Από τη μία πλευρά, είναι μια αποθήκη θρεπτικών ουσιών και αποτελεσματική μέθοδος για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, από την άλλη, είναι πηγή πολυάριθμων παθογόνων φυτών.

Τα φυτοφάρμακα καταστέλλουν τη φυσική ευεργετική μικροχλωρίδα. Ως αποτέλεσμα, βακτηριακές σήψεις ριζών εμφανίζονται στο έδαφος. Η φυσική μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους μειώνεται κατά 30-50% υπό την επίδραση χημικών φυτοφαρμάκων. Έτσι η βάση της γεωργίας – εδάφους μετατρέπεται σε απύθμενη δεξαμενή μολύνσεων με την οποία παλεύουμε ανεπιτυχώς εφαρμόζοντας όλο και περισσότερα φυτοφάρμακα.

Πειραματικό σε κριθάρι

Επίδραση του Albit στην ποσότητα των μυκήτων βασικών ταξινομικών ομάδων στη ριζόσφαιρα του ανοιξιάτικου κριθαριού. Διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή με Albit προκαλεί αλλαγές στη μικροβιακή κοινότητα της ριζόσφαιρας, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των παθογόνων μικροσκοπικών μυκήτων (π.χ γένος Fusarium)

Πειραματικό σε σακχαρότευτλα

Στα ζαχαρότευτλα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές αγρού με 4 mL/ στρέμμα Albit. Εφαρμόστηκε δύο φορές σε μείγμα α) με ζιζανιοκτόνα: στα στάδια 2-3 αληθινών φύλλων και β) 4-6 αληθινών φύλλων. Τουλάχιστον 14 παθογόνα είδη μικρομυκήτων βρέθηκαν στο έδαφος κατά τη σπορά του ζαχαρότευτλου. Τα είδη των μικρομυκήτων Penicillium (5 είδη), Aspergillus (5 είδη) και Fusarium (2 είδη) κυριαρχούσαν στη ριζόσφαιρα. Το Penicillium aurantiogriseum , το Alternaria tenuis , το Aspergillus niger είναι παράγοντες που προκαλούν σήψη ριζών ζαχαρότευτλων και άλλα 5 είδη – Penicillium glabrum , Fusarium solani var. agrillaceum , Fusarium oxysporum , Aspergillus parvulus , Rhizopus microsporus – ενισχύουν την ανάπτυξη ασθενειών της ρίζας από τον Βοτρύτη. Η επεξεργασία φυτών με βιοπροϊόντα άλλαξε τη σύνθεση των μικρομυκήτων των ειδών στη ριζόσφαιρα των ζαχαρότευτλων. Μετά από μία μόνο εφαρμογή Albit, η σύνθεση των μικρομυκήτων στη ριζόσφαιρα μειώθηκε σε 8 είδη, με το Penicillium να είναι ο μόνος παθογόνος μύκητας για τα ζαχαρότευτλα. Ανάπτυξη παθογόνων μικρομυκήτων όπως Alternaria tenuis , Aspergillus niger , Aspergillus parvulus , Fusarium oxysporum και το Fusarium solani κατεστάλησαν. Με τον ίδιο ρυθμό, ο αριθμός των παθογόνων μυκήτων μειώθηκε στο 8,1% (63,8% ήταν στο μάρτυρα).

Διπλή εφαρμογή

Δύο εφαρμογές με Albit μείωσαν τον αριθμό των φυτοπαθογόνων μυκήτων. Ο αριθμός των παραγόντων που προκαλούν σήψη των ριζών μειώθηκε σε 2. Η συχνότητα εμφάνισης αυτών των παθογόνων ήταν 2-4 φορές μικρότερη από ό,τι στον έλεγχο. Ο αριθμός των παραγόντων που προκαλούν την γκρίζα μούχλα μειώθηκε σε 1 είδος. Η συχνότητα εμφάνισης παθογόνων ειδών ήταν 2-4 φορές μικρότερη από ό,τι στον έλεγχο και η αφθονία τους ήταν 1,5-3 φορές μικρότερη από τον έλεγχο. Ο αριθμός των παθογόνων μυκήτων στη ριζόσφαιρα ήταν 17,8% υπό την επεξεργασία Albit (με 64,8% στο μάρτυρα). Αυτό το αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι υπό την επίδραση του Albit, ο αριθμός των παθογόνων ειδών στη μικροβιακή κοινότητα της ριζόσφαιρας του ζαχαρότευτλου μειώθηκε και ο αριθμός των σαπροτροφικών ειδών αυξήθηκε.

Επίδραση της εφαρμογής διαφορετικών δόσεων Albit στο έδαφος (3 εφαρμογές κατά τη βλαστική περίοδο) σε μολυσματικό υπόβαθρο του Phytophtora cactorum σε φυτεία ακτινιδίων. Με την εφαρμογή Albit ο αριθμός των κονιδίων του παθογόνου Phytophtora cactorum στο έδαφος μειώθηκε κατά 52-56% ​

Άλλες δοκιμές

Στο κριθάρι, οι εφαρμογές με Albit αύξησαν τη συνολική ποσότητα μικροοργανισμών στο έδαφος και στις ρίζες. Αύξησαν επίσης την περιεκτικότητα σε σαπρόφυτα και βακτήρια που δεσμεύουν το άζωτο στη ριζόσφαιρα. Το Albit αύξησε τη συνολική ποσότητα μικροοργανισμών που αναπτύχθηκαν (από 3 σε 3,5 εκατομμύρια/g στο έδαφος και από 8 σε 14,7 εκατομμύρια στις ρίζες). Η ποσότητα παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό απευθείας στις ρίζες από ό,τι στις ριζόσφαιρα. Αυτή η επίδραση μετριάστηκε προς τα τελευταία στάδια της περιόδου ανάπτυξης. Η αύξηση του αριθμού των ωφέλιμων μικροοργανισμών στο έδαφος είναι αποτέλεσμα τόσο της άμεσης δράσης του Albit στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους όσο και της διέγερσης της ανάπτυξης των φυτών. Τα φυτά που έχουν υποστεί επεξεργασία με Albit παράγουν περισσότερα εκκρίματα ρίζας, γεγονός που οδηγεί στην ταχεία ανάπτυξη της μικροχλωρίδας του εδάφους. Ακόμη και σε συνθήκες ξηρασίας επιτεύχθηκε αύξηση της απόδοσης κατά 2 t/ha σαν αποτέλεσμα της εύρωστης ανάπτυξης του ριζικού συστήματος και της ριζόσφαιρας.

Έτσι, η αναδιοργάνωση της μικροβιακής κοινότητας του εδάφους είναι ένας σημαντικός μηχανισμός που μειώνει τη βλαβερότητα των παθογόνων χωρίς εμβολιασμό ζωντανών βιομυκητοκτόνων. Το Albit απλώς διεγείρει την ανάπτυξη μυκητοκτόνων μικροοργανισμών, που υπάρχουν ήδη στη ριζόσφαιρα.

Εφαρμογή Albit για την αύξηση ωφέλιμων μικροοργανισμών

Ο αριθμός των βακτηρίων που διεγείρουν την ανάπτυξη και δεσμεύουν το άζωτο στο έδαφος αυξάνεται υπό την επίδραση του Albit (π.χ. Azotobacter), η διεγερτική ικανότητα του εδάφους αυξήθηκε επίσης κατά 50-100% ενώ η συνολική τοξικότητά τους μειώθηκε σημαντικά: από 25-55 σε 0-30 μονάδες Υπό την επίδραση του Albit η αύξηση της δραστηριότητας των ωφέλιμων μικροοργανισμών που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των φυτών και η μειωμένη δραστηριότητα των παθογόνων μικροοργανισμών καθιερώνεται

H αναδιοργάνωση της μικροβιακής κοινότητας του εδάφους είναι ένας σημαντικός μηχανισμός που μειώνει τη βλαβερότητα των παθογόνων χωρίς εμβολιασμό ζωντανών βιομυκητοκτόνων. Το Albit απλώς διεγείρει την ανάπτυξη μυκητοκτόνων μικροοργανισμών, που υπάρχουν ήδη στη ριζόσφαιρα.

Το Albit περιέχει φυσικό μικροβιακό πολυμερές πολυ-β-υδροξυβουτυρικό (PHB) που παράγεται από τα βακτήρια του εδάφους Bacillus megaterium και Pseudomonas aureofaciens, ισορροπημένο σύνολο μακρο- και μικροστοιχείων, εκχύλισμα κωνοφόρων και πρόσθετες ενώσεις. Η συστηματική εφαρμογή του βελτιώνει τις φυτοϋγειονομικές συνθήκες του εδάφους και τη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους και το καθιστά κατάλληλο για εφαρμογή σε τεχνολογία φυτοαποκατάστασης και μικροβιακή αποκατάσταση εδαφών ​

Το Albit δεν περιέχει ζωντανά βακτήρια που δεσμεύουν το άζωτο. Ωστόσο ενισχύει τη δραστηριότητα δέσμευσης αζώτου στη ριζόσφαιρα λόγω της ρυθμιστικής του επίδρασης στο μικροβίωμα του εδάφους (Εικ.). Για παράδειγμα, σε πείραμα η πιθανή δραστηριότητα δέσμευσης αζώτου (η ικανότητα των μικροοργανισμών του εδάφους να δεσμεύουν το άζωτο) στη ριζόσφαιρα αυξήθηκε κατά 12-66% στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Αυξήθηκε επίσης η πραγματική δραστηριότητα δέσμευσης αζώτου (δέσμευση αζώτου των ειδικών πειραματικών συνθηκών)​

Συνήθως, η απονιτροποίηση λαμβάνει χώρα ενεργά στη ριζόσφαιρα των καλλιεργειών, οδηγώντας στην απώλεια του διαθέσιμου αζώτου από το έδαφος. Είναι η απονιτροποίηση που, στις περισσότερες περιπτώσεις, ευθύνεται για τη χαμηλή απόδοση των αζωτούχων λιπασμάτων. Μελέτες δείχνουν ότι μοναδικά, η χρήση του Albit συσχετίζεται με την καταστολή της απονιτροποίησης, δυνητικής και πραγματικής, στο πρώτο μισό της καλλιεργητικής περιόδου ​

Πειραματικά δεδομένα

Με την εφαρμογή του Albit τα αποθέματα διαθέσιμου αζώτου στο έδαφος αυξάνονται. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε σε δοκιμή. Την άνοιξη του 2019, το Albit (1 L/ha) εφαρμόστηκε στο έδαφος πριν από τη σπορά των σπόρων λευκής μουστάρδας. Στην εφαρμογή με το Albit, η ποσότητα του διαθέσιμου αζώτου στον καλλιεργήσιμο ορίζοντα του εδάφους αυξήθηκε κατά 22,2% (από 1,8 σε 2,2 mg/kg εδάφους). Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου στο πρώτο μισό της καλλιεργητικής περιόδου. Η αύξηση της απόδοσης σπόρων ήταν 16,7% ως προς τον μάρτυρα μετά την εφαρμογή Albit στο έδαφος. Το φθινόπωρο παρατηρήθηκε πρόσθετη μεταφορά αζώτου από την καλλιέργεια. Ωστόσο, η συνολική περιεκτικότητα σε άζωτο στον αρόσιμο ορίζοντα αυξήθηκε λόγω της ενισχυμένης δέσμευσης αζώτου. Σύμφωνα με στοιχεία αγροχημικής ανάλυσης τα αποθέματα αζώτου στο έδαφος αυξήθηκαν κατά 13,3% ).

Αποτελεσματικότητα του Albit στη δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου

Αξιολογήθηκε η επίδραση του Albit στην ομάδα των πιο ενεργών αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων του εδάφους,τα Rhizobia. Ο αυτόχθονος πληθυσμός του εδάφους της Rhizobia είναι συνήθως ανεπαρκής για το σχηματισμό της απαιτούμενης ποσότητας οζιδίων ρίζας των οσπρίων. Γενικά, χρησιμοποιείται πρόσθετη επεξεργασία των σπόρων με εμβόλια Rhizobia για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Το Albit επιτρέπει τη χρήση της εναλλακτικής προσέγγισης απευθείας στο πεδίο: διέγερση της δραστηριότητας και λοιμογόνου δράσης του φυσικού εδάφους Ριζοβιακό πληθυσμό. Σε δοκιμή πεδίου, που διεξήχθη σε σόγια, αποδείχθηκε ότι το Albit βελτιώνει τον σχηματισμό οζιδίων ρίζας σε μη εμβολιασμένα φυτά. Στη δοκιμή αγρού, η εφαρμογή του Albit (επεξεργασία σπόρων και ψεκασμός σε συνδυασμό με ζιζανιοκτόνα 30-50 mL/t) αύξησε την ποσότητα των οζιδίων δέσμευσης αζώτου ανά φυτό κατά 13,5-53,2% σε σχέση με τον έλεγχο μόνο με ζιζανιοκτόνο.

Αύξηση των οζιδίων δέσμευσης του Αζώτου

Η επεξεργασία σπόρων με Albit αύξησε την ποσότητα των οζιδίων έως και 39,7% έναντι του μάρτυρα, οι ψεκασμοί με Albit σε συνδυασμό με ζιζανιοκτόνο – έως και 50,8%, συνδυασμένη εφαρμογή (επεξεργασία σπόρων + ψεκασμός) – 53,2% (Εικ.). Η αυξημένη ποσότητα οζιδίων κατέληγε αναλογικά σε αυξημένη απόδοση καλλιέργειας (έως 17 % έναντι του μάρτυρα).

Στη βάση της δράσης του Albit στη μικροβιακή κοινότητα του εδάφους, θεωρούνται ότι βρίσκονται οι ιδιότητες του πολυ-β-υδροξυβουτυρικού οξέος. Αυτή η ένωση, όπως πολλά πολυμερή βιολογικής προέλευσης (άμυλο, κυτταρίνη, χιτίνη) προάγει την έναρξη της μικροβιακής διαδοχής, το σχηματισμό ειδικής υδρολυτικής και συναφούς κοινότητας οργανισμών, η οποία έχει έμμεση θετική επίδραση στα φυτά. Σαν αποτέλεσμα, η εφαρμογή Albit παρέχει πρόσθετη εισαγωγή αζώτου και άλλων θρεπτικών συστατικών στα φυτά.

Εντατικοποίηση της γεωργίας

Η εντατικοποίηση της γεωργίας με χημικά μέσα καταστρέφει τη φυσική μικροβιοκένωση που είναι ικανή να προστατεύσει τα φυτά από φυτοπαθογόνα. Τα φυτοφάρμακα αναστέλλουν τη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους κατά 30-50%

Ανάκτηση της μικροβιακής δραστηριότητας

Σε πολυετείς δοκιμές πεδίου αποδείχθηκε ότι το Albit είναι σε θέση να μειώσει την αρνητική επίδραση των φυτοφαρμάκων. Αυξάνει την αντίσταση της μικροχλωρίδας του εδάφους στις τοξίνες και ομαλοποιεί τη βιολογική του δραστηριότητα η οποία καταστέλλεται από τη χρήση φυτοφαρμάκων Πειραματικό σε δενδρώνα μηλιάς με χημικά φυτοφάρμακα μείωσε τη βασική αναπνευστική δραστηριότητα της μικροχλωρίδας του εδάφους Πλήρης ομαλοποίηση της αναπνευστικής δραστηριότητας του εδάφους δεν παρατηρήθηκε ούτε ένα μήνα μετά την εφαρμογή φυτοφαρμάκων. Όπου εφαρμόστηκε Albit μαζί με φυτοφάρμακα μείωσε σημαντικά τις αρνητικές παρενέργειές τους. Η προσθήκη του Albit σε τυπική χημική επεξεργασία σχεδόν ανέκτησε το επίπεδο μικροβιακής δραστηριότητας σε επίπεδο μη διαταραγμένου εδάφους . Αυτά τα μοτίβα παρατηρήθηκαν ετησίως σε όλη τη περίοδο της 3ετίας που μελετήθηκε τόσο με εντομοκτόνα όσο και με μυκητοκτόνα. Μεγαλύτερη δραστηριότητα του Albit εκφράστηκε ιδιαίτερα σε συνθήκες ξηρασίας.

Συμπερασματικά

Το Albit ασκεί ευεργετική επίδραση στα φυτά, αυξάνει τη θρέψη τους, μειώνει την πιθανότητα ζημιάς από παθογόνα, μειώνει την τοξικότητα των εδαφών, δρώντας έμμεσα μέσω της μικροβιακής κοινότητας του εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση, το Albit δρα ως βιοβελτιωτικό και βιοαποκατάστατο των εδαφών. Αυτή η κατεύθυνση της δραστηριότητας του Albit και επίσης η παροχή ανοσοποιητικής και αντι-στρες δραστηριότητας εγγυάται τη θετική επίδραση της εφαρμογής του. Το Albit δρα ως ολοκληρωμένο, ισορροπημένο και προστατευτικό βιοδιεγερτικό, που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις σφαίρες της ζωτικής δραστηριότητας των φυτών.

x

Get A Quote