Βελτίωση της ποιότητας

Σημαντικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής του Albit

Το Albit επηρεάζει θετικά τη ποιότητα

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Albit είναι η θετική του επίδραση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών δοκιμών, το Albit αυξάνει:

  •  τη περιεκτικότητα σε γλουτένη στο σιτάρι 
  •  τη περιεκτικότητα σε ζάκχαρα στα ζαχαρότευτλα 
  •  τη περιεκτικότητα σε έλαιο στην ελαιοκράμβη
  •  το ποσοστό των εμπορεύσιμων κονδύλων στη πατάτα 
  •  το ποσό της εμπορικής απόδοσης της αμπελοκαλλιέργειας
  • βελτιώνονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και η γεύση των σταφυλιών, μειώνονται οι απώλειες αρωμάτων κατά την αποθήκευση και η υπολειμματική ποσότητα φυτοφαρμάκων μειώνεται αξιόλογα.
  • ενώ στα λαχανικά οι βιταμίνες αυξάνονται και η περιεκτικότητα σε νιτρικά μειώνεται. 

Επίσης, το Albit μειώνει την περιεκτικότητα σε μυκοτοξίνες στις καλλιέργειες σιτηρών.

Επίδραση του Albit στις παραμέτρους της ποιότητας της απόδοσης αμπέλου (μέσος όρος δεδομένων όλων των μελετημένων πινάκων και τεχνικών ποικιλιών, που αναπτύσσονται σε boghara και σε συνθήκες στάγδην άρδευσης, "Magarach", Κριμαία, 2014)
Είναι σημαντική η αποτελεσματικότητα του Albit στη ποιότητα των προϊόντων

Σε γενικές γραμμές:

x

Get A Quote