Σχετικά με το Albit

 • Home
 • Σχετικά με το Albit

Το δραστικό συστατικό του Albit είναι ένα φυσικό βιοπολυμερές πολυ-υδροξυβουτυρικό οξύ (PHB) που συντίθεται από τα ευεργετικά εδαφικά βακτήρια Bacillus megaterium και Pseudomonas aureofaciens.

Στη φύση, αυτά τα βακτήρια αναπτύσσονται στη ριζόσφαιρα των φυτών και διεγείρουν την ανάπτυξη των ριζών, προστατεύουν τα φυτά από ασθένειες και περιβαλλοντικές πιέσεις. 

Ένα ειδικά επιλεγμένο σύνολο ανόργανων ενώσεων (θειικό μαγνήσιο, φωσφορικό κάλιο, νιτρικό κάλιο, ουρία και εκχύλισμα κωνοφόρων) ενισχύει την δράση του PHB κατά περίπου 10 φορές και επίσης δρα ως συντηρητικό, προστατεύοντας έτσι το PHB από γρήγορη αποσύνθεση.

Το Albit δεν περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς, γεγονός που καθιστά τη δραστηριότητά του πιο σταθερή και λιγότερο εξαρτώμενη από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Το Albit είναι ένας σύγχρονος καινοτόμος βιοδιεγέρτης, σκοπός του οποίου είναι:

   • η αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών στην ξηρασία και σε άλλες δυσμενείς κλιματικές συνθήκες
   • η εξουδετέρωση του στρες των χημικών παρασιτοκτόνων και των λιπασμάτων
   • η αύξηση της βλάστησης των σπόρων
   • η μείωση της περιόδου καλλιέργειας (πρωίμηση)
   • η αύξηση των αποδόσεων 
   • η βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών
   • η ανοσοποίηση του φυτού σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών

Το Albit ενισχύει τη φυσική ανοσία και την ανοχή στο στρες των φυτών, αυξάνοντας έτσι την απόδοση.

Albit Hellas Φιαλες

Η προπαρασκευαστική μορφή του Albit είναι υγρή πάστα με ευχάριστη μυρωδιά κωνοφόρων που αναμιγνύεται εύκολα με νερό.

Προφυλάξεις

Το Albit plus είναι ασφαλές στη χρήση ( μη εκρηκτικό , μη καύσιμο ) και διαθέτει ευχάριστη μυρωδιά από κωνοφόρο.
Στο έδαφος και στους ιστούς των φυτών, το Albit αποικοδομείται γρήγορα σε μη τοξικές φυσικές ενώσεις.
Για την εφαρμογή του Albit ακολουθούνται οι βασικές υγειονομικές προφυλάξεις ασφαλείας


Συστάσεις για την προστασία χρήσιμων ειδών χλωρίδας και πανίδας :
Πρακτικά δεν είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες (4η κλάση).
Κλάση επικινδυνότητας: 4 (ουσία χαμηλής επικινδυνότητας) - Class 4 Hazardous Agent
Προφυλάξεις για χειρισμό, μεταφορά και αποθήκευση:
Τηρήστε τις απαιτήσεις ασφαλείας για παρασκευάσματα κινδύνου κλάσης 4.
Είναι απαραίτητη η χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για το δέρμα, τα μάτια και τα αναπνευστικά όργανα.
Μην εισπνέετε και μην καταπίνετε το περιεχόμενου του σκευάσματος.

Στο έδαφος και στους ιστούς των φυτών, το Albit αποικοδομείται γρήγορα σε μη τοξικές φυσικές ενώσεις.​

x

Get A Quote