Συνδυαστικότητα

Δυνατότητα συνδυασμού του Albit με χημικά και οργανικά παρασκευάσματα

Το Albit δεν περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς

Για αυτό μπορεί και συνδυάζεται αποτελεσματικά με μεγάλο αριθμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων χωρίς να μειώνεται η δράση του

1 Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα

Μείωση της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη παρατηρείται στα φύλλα των φυτών ως αποτέλεσμα της επίδρασης του ζιζανιοκτόνου στρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης (η λεγόμενη «τρύπα ζιζανιοκτόνων»). Το Albit, σαν αποτελεσματικό αντίδοτο, αυξάνει την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και εξουδετερώνει την επίδραση στο στρες των ζιζανιοκτόνων.

Η εφαρμογή του Albit σε συνδυασμό με τα ζιζανιοκτόνα παρείχε σημαντική αύξηση της απόδοσης όλων των ειδών των φυτών μεγάλων καλλιεργειών.

Για παράδειγμα η αντιαγχωτική δράση του Albit είναι ιδιαίτερα έντονη σε περίπτωση χειμερινής επεξεργασίας δημητριακών στο στάδιο BBCH 20-29. Τα φυτά, εξασθενημένα από το χειμώνα, τη ζιζανιοκτονία και τη καταπόνηση του ριζικού συστήματος, ανταποκρίνονται εντυπωσιακά στη εφαρμογή Albit με εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας.

2 Συνδυασμός με μυκητοκτόνα

Το Albit αυξάνει την αποτελεσματικότητα των χημικών μυκητοκτόνων . Εδώ είναι οι μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για αυτό το φαινόμενο:

1) Τα περισσότερα χημικά μυκητοκτόνα προκαλούν περισσότερο ή λιγότερο έντονη επίδραση στο στρες στα φυτά, που εκδηλώνονται σε επιβράδυνση της ανάπτυξης, μειωμένη βλάστηση, αυξημένη ευαισθησία των φυτών σε ασθένειες.

3 Συνδυασμός με εντομοκτόνα

 

Η εφαρμογή Albit σε μείγμα δεξαμενών με εντομοκτόνα επηρεάζει θετικά όχι μόνο τη αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων (η αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων αυξήθηκε περίπου 20% κατά μέσο όρο ), αλλά και στην απόδοση των καλλιεργειών(αύξηση κατά 7 έως 28% σε σύγκριση με το καθαρό εντομοκτόνο).

Η επίδραση του Albit είναι διπλή: από τη μια αυξάνει την αντοχή των φυτών στο stres από τη χρήση των εντομοκτόνων και από την άλλη ενισχύει την προστατευτική τους δράση.

 

4 Συνδυασμός με προϊόντα θρέψης

 Το Albit αυξάνει την αποδοτικότητα χρήσης λιπασμάτων

Το Albit αυξάνει τον συντελεστή απομάκρυνσης των θρεπτικών ουσιών από τα λιπάσματα (δηλ. την αποτελεσματικότητα της χρήσης ορυκτών λιπασμάτων από φυτά)

Η προσθήκη Albit (1 ml / 10 L) σε διάλυμα λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται για το πότισμα του θερμοκηπιακών και υπαίθριων λαχανικών, καθιέρωσε μια καλή φήμη στη γεωργική πρακτική των καλλιεργειών λαχανικών. Σε αυτήν την περίπτωση, το Albit όχι μόνο αυξάνει την αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων, αλλά επίσης ανοσοποιεί τα φυτά από ασθένειες.

5 Συνδυασμός με βιολογικά σκευάσματα

Το Albit μπορεί να εφαρμοστεί σε μείγμα με βιολογικά προϊόντα και ρυθμιστές ανάπτυξης των φυτών. Σε όλες τις δοκιμές πεδίου που διεξήχθησαν μέχρι σήμερα, η επεξεργασία φυτών με τέτοια μείγματα έδειξε σημαντική θετική επίδραση.

Albit συνδυαστικότητα
Albit συνδυαστικότητα
x

Get A Quote