Ετικέτα: αντιστρεσογόνος δράση

Χειμερινά σιτηρά- Αποτελέσματα εφαρμογής Albit

Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη Συνεκτική βλάστηση, υψηλή απόδοση, καλό ξεχειμώνιασμα χειμερινών δημητριακών    Ο πρώτος ψεκασμός φυλλώματος (BBCH 20-40) είναι ο πιο αποτελεσματικός.  Συνήθως συνδυάζεται με ζιζανιοκτόνα κατά το τέλος του χειμώνα.  Τα φυτά εξασθενημένα από την αδρανοποίηση, τη ταλαιπωρία της ριζόσφαιρας, του φυλλώματος και το στρες από το ζιζανιοκτόνο ανταποκρίνονται πολλαπλά στην εφαρμογή του Albit […]
Read More
x

Get A Quote