Ετικέτα: αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες

Προληπτική εφαρμογή με Albit πριν τον παγετό (Δεξιά)- Αριστερά Μάρτυρας

Αντοχή στις χαμηλές θερμοκράσιες – παγετούς

Τα φυτά που υποβάλλονται σε εφαρμογές με Albit γίνονται πιο ανθεκτικά στο ψύχος και στις μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.  Το Albit αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στον παγετό  (κατά 25% σύμφωνα με τα αποτελέσματα δοκιμών πεδίου σε εξαιρετικά ηπειρωτικές συνθήκες στην Kalmykia και κατά 30% σε πείραμα θερμοκηπίου στην Κίνα), βελτιώνει το ξεχειμώνιασμα των χειμερινών καλλιεργειών (κατά 20% […]
Read More
x

Get A Quote