Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Αύξηση της αντοχής στην ξηρασία και άλλους αρνητικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες Το Albit είναι ο πρώτος βιοδιεγέρτης, ο οποίος καθιερώθηκε για την αύξηση…

Αύξηση ανθεκτικότητας στο στρες

Γενικά, το Albit είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των ακόλουθων παραγόντων στρες: Αυξημένη θερμοκρασία και ξηρασία Χαμηλές θερμοκρασίες, ψύξη, μεγάλες…

Ανοσοποίηση των φυτών έναντι των ασθενειών

-Το Albit δεν είναι τοξικό για τους παθογόνους οργανισμούς, αλλά μπορεί να  αυξήσει την φυτική ανοσία , τη φυσική ικανότητα των φυτών να…

Αύξηση των αποδόσεων

Ο κύριος σκοπός του Albit είναι η προώθηση της ανάπτυξης και η αύξηση των αποδόσεων. Το Albit σε μακροχρόνιες μετρήσεις αυξάνει την απόδοση…

Βελτίωση της ποιότητας

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Albit είναι η θετική του επίδραση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων . Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών δοκιμών…

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυτών

Επιτάχυνση της ανάπτυξης στη πατάτα - Στη δεξιά γλάστρα οι πατάτες  απλά εμβαπτίστηκαν πριν τη φύτευση με Albit για 5…

Αντίδοτο στα φυτοφάρμακα

Το Albit είναι ένας ρυθμιστής ανάπτυξης , με ένα ιδιέταιρο χαρακτηριστικό  ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με χημικά παρασιτοκτόνα. Το Albit δεν περιέχει…

Συνδυασμός με λιπάσματα

-Το Albit μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους λιπασμάτων (διαφυλλικά και σε ριζοποτίσματα). -Παράλληλα με τις ευεργετικές ιδιότητες του…

ALBIT: Ένα μοναδικό βιοτεχνολογικό προϊόν

Το ALBIT αποτελεί έναν μοναδικό βιοδιεγέρτη με πολλαπλή δράση.  Το βιοτεχνολογικό αυτό προϊόν  χρησιμοποιείται  τα τελευταία 20 χρόνια επιτυχώς στις…

Style Selector

Layout Style

Background Image