Χαρακτηριστικά

Το Albit λειτουργεί ως ισορροπημένο προστατευτικό και διεγερτικό μέσο πολλαπλών εργασιών που αγκαλιάζει όλους τους ζωτικούς τομείς της ζωής των φυτών

Το Albit λειτουργεί ως ισορροπημένο προστατευτικό και διεγερτικό μέσο πολλαπλών εργασιών που αγκαλιάζει όλους τους ζωτικούς τομείς της ζωής των φυτών:

albit σε θερμοκηπιακή τομάτα - μεσαρά 2022

Πολλαπλή Δράση

Δρα πολύπλευρα, ως αντίδοτο στις βιοτικες και αβιοτικές καταπονήσεις, ως βιοδιεγερτικό της ανάπτυξης των φυτών, και ως ενισχυτικό της ενδογενούς άμυνας των φυτών.

Οικονομικό

Για τις περισσότερες καλλιέργειες (πχ φυτά μεγάλης καλλιέργειας) τα ποσοστά εφαρμογής είναι: 30-50 mL / τόνο για την επεξεργασία σπόρων και 3-5 mL / στέμμα για ψεκασμό φυλλώματος.

Διάρκεια δράσης

Το Albit παρουσιάζει παρατεταμένη διάρκεια επίδρασης στα φυτά, η οποία διαρκεί από λίγες εβδομάδες έως 5-6 μήνες μετά την εφαρμογή.

Μετά τη επεξεργασία με Albit, παρατηρείται επιταχυνόμενη ανάπτυξη και ωρίμανση του ηλίανθου ALBIT

Χαμηλό κόστος

Παράδειγμα: 1 lit χρησιμοποιείται για επεξεργασία 25 τόνων σπόρων δημητριακών ή για περίπου 1000 στρέμματα. Επίσης 1 lit είναι αρκετό για τον ψεκασμό 250 στρεμμάτων πολλών καλλιεργειών πχ σιτηρών.ω

Πολυδύναμο & αποτελεσματικό

Το Albit δεν είναι τοξικό για τους παθογόνους οργανισμούς, αλλά μπορεί να αυξήσει την ανοσία των φυτών, τη φυσική ικανότητα τους να αντιστέκονται σε ασθένειες.

Στο έδαφος και στους ιστούς των φυτών, το Albit αποικοδομείται γρήγορα σε μη τοξικές φυσικές ενώσεις. ​

Ο ψεκασμός με Albit είναι αποτελεσματικός για την εξάλειψη των συνεπειών της υπερβολικής δόσης ζιζανιοκτόνων (σε 1-5 ημέρες μετά την εφαρμογή με ζιζανιοκτόνα).
Δρα ως αποτελεσματικό προστατευτικό, μειώνοντας την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων από 5 μέχρι 95%

Το Albit διαθέτει προστατευτική δραστηριότητα, καταστέλλοντας την ανάπτυξη πολλών από τις κύριες ασθένειες των γεωργικών καλλιεργειών.

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης και η ωρίμανση των παραγόμενων προϊόντων είναι καθολική και χαρακτηριστική ιδιότητα του Albit .

Ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Albit είναι η θετική του επίδραση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών δοκιμών, το Albit αυξάνει:

  • τη περιεκτικότητα σε γλουτένη στο σιτάρι
  • τη περιεκτικότητα σε σάκχαρα στα ζαχαρότευτλα
  • τη περιεκτικότητα σε έλαιο στους ελαιούχους σπόρους
  • το ποσοστό των εμπορεύσιμων κονδύλων στη πατάτα
  • το χρωματισμό στα ανθοκομικά φυτά
  • το ποσό της εμπορικής απόδοσης της αμπελοκαλλιέργειας, βελτιώνονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και η γεύση των σταφυλιών, μειώνονται οι απώλειες αρωμάτων κατά την αποθήκευση και η υπολειμματική ποσότητα φυτοφαρμάκων μειώνεται αξιόλογα
  • ενώ στα λαχανικά οι βιταμίνες αυξάνονται και η περιεκτικότητα σε νιτρικά μειώνεται.

Επίσης, το Albit μειώνει την περιεκτικότητα σε μυκοτοξίνες στις καλλιέργειες σιτηρών

Το Albit βελτιώνει την αντίσταση των φυτών σε διάφορες καταπονήσεις όπως πχ από ξηρασία, αλλαγές θερμοκρασίας, ψύξη, υπερβολική υγρασία, καταπονήσεις που προκαλούνται από φυτοφάρμακα κ.λπ.

Δεν είναι τοξικό για τους παθογόνους οργανισμούς, αλλά μπορεί να αυξήσει την ανοσία των φυτών , τη φυσική ικανότητα τους να αντιστέκονται σε ασθένειες. (συστηματική επίκτητη αντίσταση).

Επηρεάζει τα φυτά σε όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, διεγείροντας τις διαδικασίες διαφοροποίησης τους (βλάστηση, ανάπτυξη ριζικού συστήματος, ανθοφορία, καρπόδεση, ικανότητα κοπής, διάρκεια φαινολογικών φάσεων κ.λπ.)ω

Πρέπει να εφαρμόζεται από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών για βέλτιστη αξιοποίησή του. 

Όλα τα φυτικά μέρη (σπόροι, φύλλα, ρίζες κλπ) ανταποκρίνονται λίγη ώρα μετά την εφαρμογή του.

Συνδυάζεται με μεγάλο αριθμό παρασιτοκτόνων και εκτός των άλλων αυξάνει την αποτελεσματικότητα τους.

Η επίδραση του είναι καθολική σε όλες τις καλλιέργειες.

x

Get A Quote