Χαρακτηριστικά

Πολύπλευρη δράση του καινοτόμου προϊόντος ALBIT. Ακολουθούν επιμέρους τα χαρακτηριστικά του

  • Home
  • Χαρακτηριστικά

Βελτίωση της ποιότητας

Το Albit μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην πρακτική της γεωργίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορευσιμότητας των παραγόμενων προϊόντων, επηρεάζοντας πολλούς δείκτες στη μέτρηση των μεγεθών τους.

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυτών

Το Albit επηρεάζει τα φυτά σε όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, διεγείροντας τις διαδικασίες διαφοροποίησης των φυτών (ανάπτυξη ριζικού συστήματος, βλάστηση, διάρκεια φαινολογικών φάσεων κ.λπ.)
Service 4

Ανοσοποίηση των φυτών έναντι των ασθενειών

Το Albit δεν είναι τοξικό για τους παθογόνους μικρο-οργανισμούς, αλλά μπορεί να αυξήσει την ασυλία των φυτών , τη φυσική ικανότητα τους να αντιστέκονται σε ασθένειες.

Αντίδοτο στα φυτοφάρμακα

Το Albit είναι σε θέση να ανακουφίσει το στρες από την εφαρμογή των μυκητοκτόνων, των εντομοκτόνων και των ζιζανιοκτόνων.
ALBIT - Αύξηση της αντοχής σε αβιοτικούς παράγοντες

Αύξηση της αντοχής σε αβιοτικούς παράγοντες

το Albit αυξάνει την αντοχή και βελτιώνει τη συμπεριφορά των φυτών σε αβιοτικούς παράγοντες όπως: ξηρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, παγετός, μηχανικές βλάβες (χαλάζι κλπ), πλημμυρικές καταστάσεις,

Συσκευασία 250ml

1 - 2,5 τόνους ψεκαστικού υγρού
“ Γενική Προτεινόμενη Δοσολογία 1-2ml/10L”
  • Βελτίωση ριζόσφαιρας
  • Ενίσχυση ανοσοποίησης
  • Μείωση Φυτοφαρμάκων
  • Τοξικότητα
μπουκάλι250ml- Albit plus
Albit Plus 250 ml

Συσκευασία 1L

Έως 250 στρέμματα* *σε μεγάλες καλλιέργειες
Ενδεικνυόμενη Δοσολογία για Σιτηρά, Βαμβάκι κλπ 4 ml / στρέμμα
  • Βελτίωση Ανάπτυξης
  • Αύξηση αντοχής των φυτών
  • Αντίδοτο σε τοξικότητες
  • Οικονιμικά Συμφέρον
Συμφερει
μπουκάλι 1 λίτρου - Albit plus
Albit Plus 1L
x

Get A Quote