Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Ανοσοποίηση των φυτών έναντι των ασθενειών

-Το Albit δεν είναι τοξικό για τους παθογόνους οργανισμούς, αλλά μπορεί να  αυξήσει την φυτική ανοσία , τη φυσική ικανότητα των φυτών να αντιστέκονται στις ασθένειες.

-Το Albit επιδρά στους υποδοχείς του συστήματος οξειδάσης NADPH  των φυτικών κυττάρων και οδηγεί στη σύνθεση του υπεροξειδικού ανιόντος Ο - 2  και του υπεροξειδίου 2 O 2 τα οποία έχουν άμεση βιοκτόνο δράση εναντίον των φυτoπαθογόνων μικροοργανισμών. Επίσης προκαλεί τη σύνθεση του  σαλικυλικού οξέος το οποίο μεταφέρεται μέσω των φυτικών ιστών και ανοσοποιεί τα φυτά στις ασθένειες και έτσι τα φυτά αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε ευρύ φάσμα παθογόνων παραγόντων (συστημική επίκτητη αντίσταση).

-Παράλληλα η σύνθεση των φυτοαλεξινών  αυξάνεται στα φυτικά κύτταρα. Οι φυτοαλεξίνες προλαμβάνουν την ανάπτυξη παθογόνων παραγόντων. Για παράδειγμα στο αμπέλι μετά από θεραπεία με Albit, οι φυτοαλεξίνες  συντίθενται κατά 33% περισσότερο .

-Η επίδραση του Albit είναι παρόμοια με την επίδραση των διασυστηματικών μυκητοκτόνων. 

-Το  σαλικυλικό οξύ που παράγεται λόγω του Albit  διαχέεται μέσω των φυτικών οργάνων και έχουν άμεση βιοκτόνο επίδραση στα φυτοπαθογόνα. Έτσι, ακόμη και τα φυτικά όργανα που δεν έχουν ψεκαστεί με Albit ανοσοποιούνται έναντι ασθενειών. 

-Ένας βασικός μηχανισμός δράσης του Albit είναι η ανοσοποίηση των φυτών μέσω της επεξεργασίας των σπόρων και της διόρθωσης της  μικροβιακής κοινότητας του εδάφους μέσω της σποράς των επεξεργασμένων σπόρων. 

-Η αποτελεσματικότητα του Albit κατά των ασθενειών, σύμφωνα με πολλά πειραματικά (στα δημητριακά, στα όσπρια, στο ζαχαρότευτλο, στο αμπέλι, στον ηλίανθο, κλπ), είναι κατά μέσο όρο 40-80% 

squash

Style Selector

Layout Style

Background Image