Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Αντίδοτο στα φυτοφάρμακα

Το Albit είναι ένας ρυθμιστής ανάπτυξης , με ένα ιδιέταιρο χαρακτηριστικό  ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με χημικά παρασιτοκτόνα.

Το Albit δεν περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς (που μπορούν να κατασταλούν από χημικά φυτοφάρμακα), αλλά μόνο καθαρά δραστικές ουσίες που απομονώνονται από βακτηρίδια γι΄αυτό και είναι συμβατό με χημικά παρασιτοκτόνα (ζιζανιοκτόνα , μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα) και με λιπάσματα .

Το Albit δρα σαν αποτελεσματικό αντίδοτο, μειώνοντας την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων από 5 έως 95% , (αυξάνοντας ουσιαστικά τις αποδόσεις 5-95 % σε σύγκριση με το μάρτυρα ) σύμφωνα με πολλές πειραματικές εφαρμογές .

Αναλυτικά σε αυτά τα πειραματικά , η προσθήκη Albit σε διαλύματα με χημικά παρασιτοκτόνα έδωσε αύξηση των αποδόσεων:

  • στα ζιζανιοκτόνα - κατά μέσο όρο :+16,6%
  • σε εντομοκτόνα - περίπου  +20%
  • σε χημικά μυκητοκτόνα - κατά  μ.ο.+12,0%

σε σύγκριση με μάρτυρες που αναπτύσσονται με μόνο τα φυτοφάρμακα (χωρίς Albit).

Στη παρακάτω φωτογραφία φαίνονται οι ιδιότητες του Albit σαν αντίδοτο: 

pic_2_03_01.jpg

 Εφαρμογή του Albit σε συνδυασμό με παρασιτοκτόνα σε κόλιανδρο (Μάλαγα, Ισπανία, 2017). 

Αριστερά : Φυτά ψεκασμένα μόνο με φυτοφάρμακα                                                                        Δεξιά : Φυτά ψεκασμένα με  παρασιτοκτόνα + Albit (2 φορές, 40 mL / hа)

Η εφαρμογή με Albit μειώνει το ζιζανιοκτόνο στρες στο σιτάρι. Τα φυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με ζιζανιοκτόνο (δεξιά) και μίγμα ζιζανιοκτόνου + Albit (αριστερά) (αγρόκτημα Marius Olteanu, Κωνστάντζα, Ρουμανία, 2016) 

Σε πολυετή χρήση του Albit  σε πολλές χώρες, δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις ασυμβατότητας του  με ελεγχόμενες χημικές ουσίες .

albit charaktiristika viodiegerti

Style Selector

Layout Style

Background Image