Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Αύξηση των αποδόσεων

Ο κύριος σκοπός του Albit είναι η προώθηση της ανάπτυξης και η αύξηση των αποδόσεων.

Το Albit σε μακροχρόνιες μετρήσεις αυξάνει την απόδοση των δημητριακών, του ζαχαρότευτλου, του ηλιάνθου, της πατάτας, του αμπελιού. της σόγιας,  των λαχανικών, των όσπριων, των κηπευτικών , των χορτοδοτικών φυτών και άλλων βασικών καλλιεργειών κατά 12-23%.

Διαφορετικές  καλλιέργειες αντιδρούν διαφορετικά στις επεμβάσεις  με Albit.

albit patates peirmatiko glastra 3 122

Style Selector

Layout Style

Background Image