Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Αύξηση των αποδόσεων

Ο κύριος σκοπός του Albit είναι η προώθηση της ανάπτυξης και η αύξηση των αποδόσεων.

Το Albit σε μακροχρόνιες μετρήσεις αυξάνει την απόδοση των δημητριακών, του ζαχαρότευτλου, του ηλιάνθου, της πατάτας, του αμπελιού. της σόγιας,  των λαχανικών, των όσπριων, των κηπευτικών, των χορτοδοτικών φυτών και άλλων βασικών καλλιεργειών κατά 12-23%.

Διαφορετικές καλλιέργειες αντιδρούν διαφορετικά στις επεμβάσεις με Albit.

 

 

 

 

albit cotton Greece 2019

 

Style Selector

Layout Style

Background Image