Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυτών

Επιτάχυνση της ανάπτυξης στη πατάτα

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυτών όπου εφαρμόστηκε Albit, παρατηρήθηκε σε διαφορετικές καλλιέργειες και σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

Η διεγερτική δραστηριότητα του Albit μπορεί να ανιχνευθεί ακόμη και στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φυτού που εκδηλώνεται με αυξημένη βλάστηση.

Το Albit, επίσης, βελτιώνει την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος και το σχηματισμό δευτερογενών ριζών.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Albit είναι η ικανότητά του να επιταχύνει εμφανώς την αλλαγή των φαινολογικών φάσεων των καλλιεργειών.

Το χαρακτηριστικό διέγερσης της ανάπτυξης είναι ακόμη πιο έντονο σε συνδυασμούς Albit και χημικών μυκητοκτόνων (στην επεξεργασία σπόρων).

Proimisi twn fytwn

Στην παραπάνω εικόνα παρατηρείται η επιτάχυνση της ανάπτυξης της πατάτας, όταν σε αυτήν έγινε εμβάπτιση των κονδύλων σε διάλυμα 5ml Albit / λίτρο νερού για 5 λεπτά.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βελτίωση της ποιότητας Αντίδοτο στα φυτοφάρμακα »

Style Selector

Layout Style

Background Image