Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυτών

Επιτάχυνση της ανάπτυξης στη πατάτα - Στη δεξιά γλάστρα οι πατάτες  απλά εμβαπτίστηκαν πριν τη φύτευση με Albit για 5 λεπτά σε διάλυμα 10ml/lit.

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυτών  όπου εφαρμόστηκε Albit, παρατηρήθηκε σε διαφορετικές καλλιέργειες και σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

Η διεγερτική δραστηριότητα του Albit μπορεί να ανιχνευθεί ακόμη και στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φυτού που εκδηλώνεται με αυξημένη βλάστηση.

Το Albit βελτιώνει την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος  και το σχηματισμό δευτερογενών ριζών.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Albit είναι η ικανότητά του να επιταχύνει εμφανώς την  αλλαγή των φαινολογικών φάσεων  των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το χαρακτηριστικό διέγερσης της ανάπτυξης είναι ακόμη πιο έντονο σε συνδυασμούς Albit και χημικών  μυκητοκτόνων (πχ με την επεξεργασία σπόρων).

Επιτάχυνση της ωρίμανσης κριθαριού μετά από επεξεργασία με Albit (Εσθονία, 2010). 

Αριστερά μάρτυρας χωρίς Albit - Δεξιά επεμβάσεις με Albit.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βελτίωση της ποιότητας Αντίδοτο στα φυτοφάρμακα »

Style Selector

Layout Style

Background Image