Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

ALBIT: Ένα μοναδικό βιοτεχνολογικό προϊόν

Εφαρμογή του Albit σε συνδυασμό με παρασιτοκτόνα σε κόλιανδρο (Μάλαγα, Ισπανία, 2017).

Το ALBIT αποτελεί έναν μοναδικό βιοδιεγέρτη με πολλαπλή δράση.  Το βιοτεχνολογικό αυτό προϊόν  χρησιμοποιείται  τα τελευταία 20 χρόνια επιτυχώς στις μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες του κόσμου : Ρωσία, ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Αυστραλία, Ισπανία, Τουρκία, Ελβετία κλπ είναι μερικές από τις χώρες όπου εφαρμόζεται με εκατοντάδες εφαρμογές πεδίου και πειραματικά.

Η σωστή χρήση του Albit στις καλλιέργειες   προσφέρει : 

 • αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών στην ξηρασία και σε άλλες δυσμενείς κλιματικές συνθήκες
 • εξουδετέρωση του στρες των χημικών παρασιτοκτόνων και των λιπασμάτων
 • αύξηση της βλάστησης των σπόρων
 • μείωση της περιόδου καλλιέργειας - πρωίμιση παραγωγής
 • αύξηση των αποδόσεων
 • η βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών
 • ανοσοποίηση του φυτού σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών

Το δραστικό συστατικό του Albit είναι ένα μικροβιακό βιοπολυμερές, το  πολυ-β-υδροξυβουτυρικό (PHB) το οποίο παράγεται από τα κύτταρα του βακτηρίου Bacillus megaterium (του οποίου η περιεκτικότητα σε PHB φτάνει το 77% της ξηρής βιομάζας του) και του βακτηρίου Pseudomonas aureofaciens (που λειτουργεί σαν ενισχυτικό της σύνθεσης PHB από το Bacillus megaterium).

Μηχανισμός Δράσης του Albit

Albit και αντοχή στο στρες

Το ΡΗΒ και τα παράγωγά του αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς του συστήματος οξειδάσης NADPH που βρίσκονται στην επιφάνεια των φυτικών κυττάρων. Η ενισχυμένη δραστηριότητα της οξειδάσης NADPH στα φυτά οδηγεί στο σχηματισμό υπεροξειδίου και άλλων αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το κανονικό αλλά όχι επιβλαβείς για τα φυτά... (Διαβάστε περισσότερα)

Albit στη παραγωγή

Το σαλικυλικό και τα προϊόντα μετασχηματισμού του πολυ-υδροξυβουτυρικού οξέος έχουν ισχυρή φυτοορμονική δράση (αυξίνη).

Αυτό οδηγεί στη μεγέθυνση των κυττάρων, στην εμφάνιση νέων μπουμπουκιών, λουλουδιών και βλαστών και, τέλος, στην αύξηση της απόδοσης .

Albit στη ριζόσφαιρα του φυτού

Ενώ το Albit δεν περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς, λόγω της δραστηριότητας του στους αυτόχθονες μικροοργανισμούς, την αφθονία των Azotobacter και άλλων, η δέσμευση του αζώτου, η διαλυτοποίηση των φωσφορικών, και απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, βελτιώνονται .

 Με τη σωστή εφαρμογή Albit η μεταφορά των στοιχείων από το έδαφος στα φυτά αυξάνεται κατά 24-25% (Ν) Άζωτο, 26-40% (Ρ) Φώσφορος, 9-20% (Κ) Κάλιο

Το Albit έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών στις καλλιέργειες : Από αντίδοτο σε υπερδοσολογίες  και αντιστρεσσογόνο σε δυσμενείς συνθήκες, έως θεραπευτικό και εφόδιο για την καλύτερη ποιότητα και αύξηση της παραγωγής. Η πολυετής εφαρμογή του  σε διαφορετικές χώρες, συνθήκες και καταστάσεις έχει δώσει επαληθευμένες κατευθύνσεις για την σωστή εφαρμογή του σχεδόν σε κάθε καλλιέργεια. (Δείτε εδώ αναλυτικά την κάθε καλλιέργεια)

bambaki ksanthi albit

Βασικά Πλεονεκτήματα του Albit στην καλλιέργεια : 

 1. Μείωση της καταπόνησης (στρες) που προκαλείται στα φυτά λόγω καιρικών συνθηκών (ξηρασία, παγετός, δυνατοί ανέμοι κλπ)
 2. Μείωση της καταπόνησης που προκαλούν τα φυτοφάρμακα στην καλλιέργεια
 3. Χρήση ως αντίδοτο όταν υπάρξει υπερδοσολογία φαρμάκου από λάθος (και γίνει αντιληπτό τις πρώτες 24-48 ώρες)
 4. Αύξηση της βλαστικότητας των σπόρων
 5. Βελτίωση της αρχικής ανάπτυξης των σποροφύτων
 6. Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγώμενων προϊόντων
 7. Μείωση των νιτρικών, νιτρωδών 
 8. Αύξηση της χλωροφύλλης
 9. Πρωίμιση της παραγωγής

Οι δράσεις του ποικίλουν σε διαφορετικές καλλιέργειες με ενδεικτικές φωτογραφίες πειραματικών παρακάτω:

Style Selector

Layout Style

Background Image