Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Συνδυασμός με λιπάσματα

-Το Albit μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους λιπασμάτων (διαφυλλικά και σε ριζοποτίσματα).

-Παράλληλα με τις ευεργετικές ιδιότητες του σαν βιοδιεγέρτης, όταν εφαρμόζεται με διαφυλλικά λιπάσματα , μειώνει την τοξικότητα των ανόργανων στοιχείων και κυρίως της ουρίας.

-Επίσης όταν εφαρμόζεται στο έδαφος το Albit  αυξάνει την αξιοποίηση των ανόργανων στοιχείων που βρίσκεται στη ριζόσφαιρα.

-Μια εφαρμογή 1 ml Albit /10 lit στο πότισμα θα βοηθήσει στη καλύτερη αξιοποίηση του Αζώτου , του Φωσφόρου και του Καλίου.

Style Selector

Layout Style

Background Image