Καινοτόμα χαρακτηριστικά | Albit

Συνδυασμός με λιπάσματα

Το Albit μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους λιπασμάτων (διαφυλλικά και σε ριζοποτίσματα).

 

Παράλληλα με τις ευεργετικές ιδιότητες του σαν βιοδιεγέρτης, όταν εφαρμόζεται με διαφυλλικά λιπάσματα, μειώνει την τοξικότητα των ανόργανων στοιχείων και κυρίως της ουρίας. Επίσης όταν εφαρμόζεται στο έδαφος το Albit  αυξάνει την αξιοποίηση των ανόργανων στοιχείων που βρίσκεται στη ριζόσφαιρα.

 

Μια εφαρμογή 1 ml Albit /10 lit στο πότισμα θα βοηθήσει στη καλύτερη αξιοποίηση του Αζώτου, του Φωσφόρου και του Καλίου.

Style Selector

Layout Style

Background Image